Szukamy osób zainteresowanych udziałem w kursie szkoleniowym na temat działań na rzecz równouprawnienia płci (gender mainstreaming)!

Kiedy? 14/10/2023 – 22/10/2023

Gdzie? Kolin, Czechy

Temat projektu: działania na rzecz równouprawnienia płci (gender mainstreaming)

Dzięki udziałowi w projekcie:

  • zdobędziesz wiedzę na temat równości płci i integracji społecznej opartej na równości płci;
  • rozwiniesz praktyczne umiejętności w ramach działań na rzecz równouprawnienia płci (gender mainstreaming) w obszarze pracy z młodzieżą;
  • odkryjesz strategie działań na rzecz równouprawnienia płci w kontekście migracji oraz radykalizacji dyskursu na temat różnych płci w różnych krajach;
  • wymienisz się dobrymi praktykami na wdrażanie działań na rzecz równouprawnienia płci.

KOGO SZUKAMY?

  • wiek 18+
  • znajomość angielskiego: na poziomie komunikatywnym
  • profil: osoby pracujące z młodzieżą, pracownice i pracownicy organizacji pozarządowych, liderki i liderzy grup młodzieżowych, trenerki i trenerzy, nauczycielki i nauczyciele, edukatorki i edukatorzy, osoby chcące pracować z młodzieżą w przyszłości
  • osoby zmotywowane do udziału w projekcie i gotowe wziąć aktywny udział we wszystkich sesjach podczas kursu szkoleniowego 🙂

ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA: CEFIG International

Koszty zakwaterowania i wyżywienia są w pełni pokryte z programu Erasmus+.

Zwracamy koszty podróży do konkretnej kwoty (szczegóły po zgłoszeniu).

Infopack projektu: INFOPACK

APLIKUJ DO: 27.07.2023

Formularz zgłoszeniowy: ZGŁOŚ SIĘ TUTAJ!

Interesuje Cię ten projekt? Chcesz wiedzieć więcej? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z funduszy programu Erasmus+.

Get in Touch. Get Involved.

Are you interested in our projects? Do you want to join YoWo?
Or maybe you just want to ask if we like pineapple on pizza…
Contact us!

(+48) 502 820 973

yowopoland@gmail.com