Szukamy osób zainteresowanych udziałem w kursie szkoleniowym na temat praw człowieka!

Kiedy? 29/09/2022 – 10/10/2022

Gdzie? Ommen, Holandia

Temat projeku: prawa człowieka

Cele projektu:

  • Pogłębienie świadomości uczestników na temat praw człowieka, zwłaszcza tych, które dotyczą młodych ludzi;
  • Wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i postawy, które wspierają ich pozytywny wkład w społeczeństwo, w oparciu o szacunek, równość, sprawiedliwość i solidarność;
  • Zaangażowanie uczestników w dialog na temat tego, w jaki sposób prawa i zasady dotyczące praw człowieka mogą zostać przełożone na ich własną rzeczywistość społeczną, gospodarczą, kulturową i polityczną, przy użyciu partycypacyjnych metod uczenia się, które mają na celu wyostrzenie krytycznej analizy;
  • Szkolenie umiejętności mentorskich pracowników młodzieżowych i zdolności do działania jako multiplikatorzy w ich codziennej pracy z młodzieżą;
  • Ustanawianie i wzmacnianie partnerstw transgranicznych i przyszłych wspólnych projektów oraz zwiększanie ich efektu oddziaływania.

KOGO SZUKAMY?

  • wiek 21-45 lat
  • znajomość angielskiego: na poziomie komunikatywnym
  • profil: osoby pracujące z młodzieżą, pracownice i pracownicy organizacji pozarządowych, liderki i liderzy grup młodzieżowych, trenerki i trenerzy, nauczycielki i nauczyciele, edukatorki i edukatorzy, osoby chcące pracować z młodzieżą w przyszłości
  • osoby zmotywowane do udziału w projekcie 🙂

Koszty zakwaterowania i wyżywienia są w pełni pokryte z programu Erasmus+.

Zwracamy koszty podróży do konkretnej kwoty (szczegóły po zgłoszeniu).

INFOPACK PROJEKTU

Interesuje Cię ten projekt? Chcesz wiedzieć więcej? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z funduszy programu Erasmus+.

Get in Touch. Get Involved.

Are you interested in our projects? Do you want to join YoWo?
Or maybe you just want to ask if we like pineapple on pizza…
Contact us!

(+48) 502 820 973

yowopoland@gmail.com