ESC MÓWICIUCH

“Mówiciuch” to projekt solidarności mający na celu promowanie proaktywnych opinii młodych ludzi. W jaki sposób? Poprzez zaprojektowane przez uczestników społecznie zaangażowane nadruki na ubrania

Projekt składa się z serii warsztatów poświęconych tematyce aktywizmu, postawy obywatelskiej, różnych kwestii społecznych i projektowania społecznie zaangażowanych haseł. 

Poprzez warsztaty chcemy umożliwić młodym ludziom wypowiadanie się w pacyfistyczny i konstruktywny sposób o kwestiach społecznych, które dotykają ich (nie tylko) bezpośrednio i sprawić, by byli bardziej świadomi tego, jak ważne jest, aby ich głos był słyszalny.

Nasz projekt ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat ekologii i ich wpływu na zrównoważony rozwój. W tym celu wszystko organizujemy w jak najbardziej zrównoważony sposób. Tworząc projekty i ubrania z przekazem społecznym, będziemy współpracować tylko z lokalnymi producentami, którym zależy na ochronie środowiska.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: wrzesień 2020 – czerwiec 2021