Erasmus+ “Global World? Global Learning- Education for global equity”

15.11.2023

„Nie wątp nigdy, że mała grupa troskliwych ludzi mogłaby zmienić świat. Tak naprawdę to jedyna rzecz, która go kiedykolwiek zmieniła.”– Margaret Mead

Od 7 do 13 listopada 2022 roku, dwadzieścia osiem osób z Polski, Czech, Włoch, Słowacji, Francji i Niemiec zebrało się w Grillenburgu, obok Drezna, aby wziąć udział w szkoleniu Erasmus+ ,,Global World? Global Learning! – Education for global equity” organizowanym przez CAMBIO e.V.

W trakcie wspólnego tygodnia uczestniczki i uczestnicy zapoznali się z ideą „Global Citizenship Education” (GCED) – formą obywatelskiego uczenia się, która obejmuje aktywny udział uczniów w projektach, które dotyczą globalnych problemów natury społecznej, politycznej, ekonomicznej lub środowiskowej. Odkrywali nowe metody edukacyjne i poszerzali spojrzenie na globalne problemy i ich realne rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i nowo zdobytych umiejętności, w trakcie prowadzenia własnych warsztatów w małych grupach. Ci żądni wyzwań, mogli się sprawdzić w roli moderatorów w szkole międzynarodowej w Dreźnie, wraz z licealistami, którzy przyjęli ich z otwartymi ramionami i docenili tak wyjątkowe doświadczenie.

Metody działań obejmowały kluczowe aspekty współczesnego zglobalizowanego społeczeństwa. Uczestnicy mieli szansę wzbogacić swoje warsztaty o tematy takie jak nierówności na świecie, wzorzec konsumpcji, niewłaściwe zarządzanie zasobami naturalnymi, historia żywności i związek z kolonializmem, różne realne strategie na rzecz „sustainability”, czyli zrównoważonego rozwoju oraz nasze możliwości działania na rzecz zmiany świata.

Poza warsztatami, uczestnicy wykorzystali ten czas na refleksję nad własnymi działaniami, pisząc do siebie list, o tym, jak chcą budować naszą wspólną przyszłość na tej zachwycającej, lecz kruchej planecie.

Szkolenie było także okazją do wymiany kulturowej i aktywnego krytycznego myślenia nad mechanizmami, które kierują naszym społeczeństwem na poziomie krajowym i międzynarodowym. W tym celu, odbył się „Intercultural evening”, podczas którego uczestniczki i uczestnicy dzielili się jedzeniem, faktami i tradycjami z rodzinnych krajów. Pozostałe wieczory upłynęły na burzach mózgów, jak zmienić system edukacji oraz na poznaniu lokalnych inicjatyw działających w temacie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z pomocą przyszła Lisa – lokalna aktywistka, która przedstawiła uczestnikom własny projekt i podzieliła się pasją do ochrony różnorodności biologicznej.

W wyniku szkolenia ,,Global World? Global Learning! – Education for global equity” uczestniczki i uczestnicy uzyskali wiedzę na temat tego, w jaki sposób zmienić swoje wzorce zachowań w stronę bardziej zrównoważonego stylu życia. Dowiedzieli się także, jak przekazać treści na skali lokalnej, wykorzystując przy tym metody Global Citizenship Education jako realny i łatwy w zastosowaniu środek do wzmacniania wartości takich jak tolerancja, wolność, ekologia i prawa człowieka.

Projekt finansowany z programu Erasmus+.

Napisz do nas. Działaj z nami.

Zainteresował Cię któryś z naszych projektów? Chcesz do nas dołączyć?
A może po prostu zastanawiasz się, czy lubimy ananas na pizzy?
Napisz do nas!

(+48) 502 820 973

yowopoland@gmail.com