Szukamy osób zainteresowanych udziałem w kursie szkoleniowym na temat tworzenia i wspierania społeczności LGBTQ+!

Erasmus+ Community Development Activity „The Wide Rainbow”

Kiedy? 09/10/2023 – 16/10/2023

Gdzie? Lugo, Hiszpania

Temat projektu: społeczność LGBTQ+, równość i tolerancja

CELE PROJEKTU:

 • Promowanie równości i niedyskryminacji różnorodności seksualnej i płciowej poprzez podnoszenie świadomości i szkolenia młodych ludzi;
 • Wspieranie włączenia społecznego społeczności LGBTQ+ i poprawa jej widoczności;
 • Wzmacnianie praw człowieka i wolności osób LGBTQ+;
 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji młodych ludzi w celu obrony i promowania różnorodności seksualnej i płciowej;
 • Zwiększanie współpracy i wymiany dobrych praktyk między krajami uczestniczącymi w zakresie równości oraz różnorodności seksualnej i płciowej;
 • Poprawa reprezentacji i udziału społeczności LGBTQ+ w społeczeństwie i działaniach publicznych;
 • Wspieranie solidarność i szacunek dla różnorodności seksualnej i płciowej na poziomie europejskim.

KOGO SZUKAMY?

 • wiek 18+
 • znajomość angielskiego: na poziomie komunikatywnym
 • profil: osoby pracujące z młodzieżą, pracownice i pracownicy organizacji pozarządowych, liderki i liderzy grup młodzieżowych, trenerki i trenerzy, nauczycielki i nauczyciele, edukatorki i edukatorzy, osoby chcące pracować z młodzieżą w przyszłości
 • osoby zmotywowane do udziału w projekcie i gotowe wziąć aktywny udział we wszystkich sesjach podczas kursu szkoleniowego 🙂

ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA: FOCO (Hiszpania)

Koszty zakwaterowania i wyżywienia są w pełni pokryte z programu Erasmus+.

Zwracamy koszty podróży do konkretnej kwoty (szczegóły po zgłoszeniu).

Infopack projektu: PRZECZYTAJ INFOPACK

APLIKUJ DO: 11/09/2023

Formularz zgłoszeniowy: ZGŁOŚ SIĘ!

Interesuje Cię ten projekt? Chcesz wiedzieć więcej? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z funduszy programu Erasmus+.

Get in Touch. Get Involved.

Are you interested in our projects? Do you want to join YoWo?
Or maybe you just want to ask if we like pineapple on pizza…
Contact us!

(+48) 502 820 973

yowopoland@gmail.com