O nas

Zaczęliśmy w 2019 roku jako grupa nieformalna – YoWo Poland. Teraz YoWo to już organizacja pozarządowa z siedzibą w Polsce, działająca od 2020 roku. Mamy dużo doświadczenia w pracy z młodzieżą i jeszcze więcej entuzjazmu i motywacji, z których korzystamy przy tworzeniu lokalnych i międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Promujemy proaktywną postawę społeczną, ideę wolontariatu i świadomy styl życia, a także zachęcamy młodych ludzi do uczestnictwa w europejskich projektach, podczas których mogą doświadczyć edukacji międzykulturowej.

Zajmujemy się głównie tematami takimi jak: sztuka, tożsamość i samoświadomość, ekologia oraz przedsiębiorczość. Do realizacji naszej misji wykorzystujemy metody edukacji pozaformalnej, wyrażanie przez sztukę oraz grywalizację.

Co robimy?

Kursy szkoleniowe

Szkolenia dla wszystkich zaangażowanych w pracę z młodzieżą: nauczycieli, edukatorów i pracowników trzeciego sektora.

Wymiany młodzieżowe

Wyjazdy dla młodych ludzi w wieku 18 – 30, którzy chcą rozpocząć przygodę z edukacją międzykulturową!

Działania lokalne

Działania, które projektujemy i wdrażamy z myślą o lokalnej społeczności.

NASZA HISTORIA

Jak to się wszystko zaczęło?

Po wzięciu udziału w wielu, wielu międzynarodowych projektach edukacyjnych w Europie i poza jej granicami, w 2019 roku w końcu zdecydowaliśmy, że najwyższy czas zrobić coś samodzielnie. Stworzyliśmy nieformalną grupę YoWo Poland, którą w 2020 roku przekształciliśmy w organizację pozarządową.

Jaki jest nasz cel?

Przede wszystkim chcemy uczynić świat lepszym miejscem. Wierzymy w działania na małą skalę, które mogą mieć ogromny wpływ na otoczenie i na nas. Realizując nasze projekty, w oparciu o nasze wartości, promujemy zaangażowanie młodzieży w działania lokalne i międzynarodowe, uświadamiamy młodych ludzi o możliwościach mobilności i uczenia się, jakie mają, oraz zachęcamy ich do proaktywności w życiu codziennym. Dla swojej społeczności i dla nich samych. Tworzymy bezpieczną przestrzeń do rozwoju na różnych poziomach: społecznym i osobistym.

Naszym celem jest również, aby w naszych głowach pojawiało się coraz więcej znaków zapytania – kiedy używamy naszych umiejętności krytycznego myślenia do oceny naszej rzeczywistości. Chcemy też widzieć wokół nas coraz więcej uśmiechów – kiedy dzielimy uczucia i emocje w środowisku międzykulturowym.

Dlaczego YoWo?

YoWo oznacza pracę z młodymi ludźmi (ang. Youth Work), więc dokładnie to, co robimy! Pracujemy lokalnie i międzynarodowo z tymi, którzy chcą zmieniać i siebie, i społeczeństwo, którzy chcą zrobić coś więcej, są zmotywowani do rozwoju i wywierania pozytywnego wpływu na swoją społeczność.

Z tymi, dla których nie ma niemożliwego.

Lub z tymi, którzy chcą się o tym przekonać.

NASZ ZESPÓŁ

Ula Leszczyńska
Członkini Zarządu

Helena Podlešáková Leszczyńska
Prezeska Zarządu

Anna Karwatka
Członkini Zarządu

Michał Kowalczyk
Członek Stowarzyszenia

Magda Leszczyńska
Członkini Stowarzyszenia

Jesús Fernández Prieto
Wolontariusz | Digital Marketing