Szukamy osób zainteresowanych udziałem w kursie szkoleniowym na temat praw człowieka!

Kiedy? 29/09/2022 – 10/10/2022

Gdzie? Ommen, Holandia

Temat projeku: prawa człowieka

Cele projektu:

  • Pogłębienie świadomości uczestników na temat praw człowieka, zwłaszcza tych, które dotyczą młodych ludzi;
  • Wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i postawy, które wspierają ich pozytywny wkład w społeczeństwo, w oparciu o szacunek, równość, sprawiedliwość i solidarność;
  • Zaangażowanie uczestników w dialog na temat tego, w jaki sposób prawa i zasady dotyczące praw człowieka mogą zostać przełożone na ich własną rzeczywistość społeczną, gospodarczą, kulturową i polityczną, przy użyciu partycypacyjnych metod uczenia się, które mają na celu wyostrzenie krytycznej analizy;
  • Szkolenie umiejętności mentorskich pracowników młodzieżowych i zdolności do działania jako multiplikatorzy w ich codziennej pracy z młodzieżą;
  • Ustanawianie i wzmacnianie partnerstw transgranicznych i przyszłych wspólnych projektów oraz zwiększanie ich efektu oddziaływania.

KOGO SZUKAMY?

  • wiek 21-45 lat
  • znajomość angielskiego: na poziomie komunikatywnym
  • profil: osoby pracujące z młodzieżą, pracownice i pracownicy organizacji pozarządowych, liderki i liderzy grup młodzieżowych, trenerki i trenerzy, nauczycielki i nauczyciele, edukatorki i edukatorzy, osoby chcące pracować z młodzieżą w przyszłości
  • osoby zmotywowane do udziału w projekcie 🙂

Koszty zakwaterowania i wyżywienia są w pełni pokryte z programu Erasmus+.

Zwracamy koszty podróży do konkretnej kwoty (szczegóły po zgłoszeniu).

APLIKUJ DO 01/08/2022!

Formularz zgłoszeniowy: APLIKUJ TUTAJ 🙂

INFOPACK PROJEKTU

Interesuje Cię ten projekt? Chcesz wiedzieć więcej? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z funduszy programu Erasmus+.

Napisz do nas. Działaj z nami.

Zainteresował Cię któryś z naszych projektów? Chcesz do nas dołączyć?
A może po prostu zastanawiasz się, czy lubimy ananas na pizzy?
Napisz do nas!

(+48) 502 820 973

yowopoland@gmail.com