Kim jesteśmy?

YoWo Poland to organizacja pozarządowa z siedzibą w Polsce, działająca od 2020 roku. Mamy dużo doświadczenia w pracy z młodzieżą i jeszcze więcej entuzjazmu i motywacji, z których korzystamy przy tworzeniu lokalnych i międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Co robimy?

Promujemy proaktywną postawę społeczną, ideę wolontariatu i świadomy styl życia, a także zachęcamy młodych ludzi do uczestnictwa w europejskich projektach, podczas których mogą doświadczyć edukacji międzykulturowej.

Tworzymy darmowe i dostępne dla wszystkich projekty edukacyjne.

NASZE WARTOŚCI

równość i postawa włączająca

ekspresja i kreatywne podejście

ekologia i rozwój

tolerancja i wzajemny szacunek

AKTUALNE PROJEKTY

TC Safebook for Youth Workers

TC Safebook for Youth Workers

Szukamy osób zainteresowanych udziałem w kursie szkoleniowym na temat cyberprzemocy i zdrowia psychicznego! Kiedy? 15/11/2022 - 22/11/2022 Gdzie? Corato, Italy Temat projektu: cyberprzemoc, zdrowie psychiczne Cele projektu: Wyposażenie uczestników w zestaw nowych...

TC ToTall

TC ToTall

Szukamy osób zainteresowanych udziałem w kursie szkoleniowym na temat partycypacji młodzieży i edukacji pozaformalnej! Kiedy? 21/01/2023 – 29/01/2023 Gdzie? Kolin, Czechy Temat projektu: partycypacja młodzieży i edukacja pozaformalna Dzięki udziałowi w projekcie:...