Miesiąc: lipiec 2022

KA3 GendEUr Politics

KA3 GendEUr Politics

Kolejny niesamowity projekt w Hiszpanii dotyczący równości płci! Tym razem zespół YoWo Poland dołączył do uczestników z Ukrainy, Grecji i Hiszpanii, aby rozpocząć dialog na temat sytuacji kobiet w różnych krajach Europy oraz opracować propozycje promujące aktywne...

YE The Communication Project

YE The Communication Project

Niedawno grupa z YoWo Poland dołączyła do wymiany młodzieży w pięknej Estonii. Wszystkie działania tego tygodniowego projektu skupiały się wokół różnych stron komunikacji. Uczestnicy z różnych krajów nauczyli się mówić z większą pewnością siebie, słuchać i rozumieć...

YE Come Out and Play!

YE Come Out and Play!

Niedawno dołączyliśmy do niesamowitego projektu „Come Out and Play!” na Łotwie, którego celem było stworzenie przestrzeni dla młodzieży LGBT+ i jej sojuszników, aby mogli się spotkać i odłączyć od społeczeństwa i jego presji oraz połączyć się ze sobą i ludźmi wokół....

Get in Touch. Get Involved.

Are you interested in our projects? Do you want to join YoWo?
Or maybe you just want to ask if we like pineapple on pizza…
Contact us!

(+48) 502 820 973

yowopoland@gmail.com